Lover og vedtekter

I desember 2015 ble det under ekstraordinært årsmøte vedtatt nye lover og regler for Normisjon Mandal.
Protokoll fra årsmøte og nye lover finner du vedlagt her;

 

Ansatte og personer med tillitsverv skal også stå inne for våre verdier nedfelt i Normisjons verdidokument