Om oss

Normisjon Mandal

Velkommen til en forsamling med helt vanlige, men samtidig unike folk i alle aldre!

GenerasjonerOgBibel

Vi driver vårt arbeid gjennom ulike aktiviteter og møter både på bedehuset, ute og hjemme gjennom hele uka- året rundt. Visjonen vår er:

Kjenne Jesus og gjøre ham kjent.

 

På søndager møtes vi til forsamlingens hovedmøte Åpen Søndag, ellers har vi

Uansett; vårt ønske er at Normisjon skal være et Jesusnært felleskap der man blir sett og opplever å bli inkludert og kan bli kjent med hvem Jesus er.

Normisjon er en evangelisk Luthersk organisasjon som vektlegger det klassiske bibelsyn.

Vi har to ansatte Marianne Frivold og Isak Gilde og ellers er vi takknemlige for mange frivillige i små og store tjenester. Vi tror det skaper tilhørighet og trivsel når man opplever fellesskap og får oppgaver man trives i! På hjemmesiden vår og FB siden vil du stadig bli oppdatert på hva som foregår.

Er du nysgjerrig? Vær velkommen!!

Marta540

Vennlig hilsen Marta Tjelle Helms,

styreleder i Normisjon Mandal