Ressurs Åpen Søndag

Ressurs Åpen Søndag

Her vil det i god tid før aktuell tale bli lagt ut spørsmål knyttet til søndagens tale. Egner seg for bruk i bibelgrupper/cellegrupper eller for egen refleksjon. Normisjon Mandal håper dette blir flittig brukt.

Normisjon Mandal oppfordrer fellesskapsgruppene/bibelgruppene våre til å bruke disse spørsmålene til innledning for samtale på gruppa før aktuelt møte. Det gjør noe med oss, og Gud kan forberede oss på hva han vil oss.


Ressurs til 03.09.2017 Tema: 1.kor 12,4-11: Åndens gaver

 • 1.Korinterbrev er kanskje det brevet som tar opp mest «menighetsproblemer». Kan teksten vår sammen med resten av kap.12 og kap.14 være skrevet for å klare opp i noe som var problematisk?
 • Tror du at vår tekst gir en fullstendig oversikt over antall «nådegaver», eller eksempler på noen av et betydelig større antall?
 •  Kan 1.Kor.4,7 være en nødvendig påminnelse når det gjelder temaet «nådegaver»?
 • -Hvilke nådegaver opplever du at du selv har fått og hvilke opplever du det er mangel på i din forsamling?

Ressurs til 27.08.2017 Tema:Bro til tro- om bønn, og det å lytte til Gud

1) Hva er bønn – egentlig?

2) Finn eksempler fra gamle og nye testamentet som du kan bruke i ditt bønneliv

3) Reflekter over om du har fått bønnesvar og hvordan dette ble synlig.

4) Har du valgt å gå på noe du opplevde var fra Gud hvor du etterpå  ser at det var riktig?


Ressurs til 20.08.2017 Tema: Min Identitet i Kristus

 • Hvem sier du at du er?
 • Hva er din «status»?
 • Din identitet «I Kristus», en motsetning til de over, eller to sider av samme sak?

Ressurs til 05.06.2017 Tema: Den hellige Ånd i mitt liv

1. Hvordan kan jeg få del i det nye livet?
2. Hvordan kan jeg vokse i kjærlighet?
3. Har jeg erfart Guds kraft midt i min svakhet?
4. Hva kan hindre meg i å bli fylt av Ånden?

Ressurs til 21.05.2017 Tema:Luk 18,1-8

1.Hva er det Lukas gjør her? Sammenligner han Gud med en korrupt dommer?
2.Hva er det egentlig den uhederlige dommer mener v 4 og 5? Det må jo være viktig siden Herren sier i v 6: Hør hva denne uhederlige dommer sier!
3.Hva tror du hovedpoenget i lignelsen er?
4.Hvordan kan siste setning i v 8 gi noen mening til denne teksten?

Ressurs til 07.05.2017 Tema: Joh 16, 16-22

1.Hvorfor har disiplene problemer med å forstå det Jesus sier når han på forhånd snakker om det som skal skje med ham i påsken? Jfr. v 12 i samme kapittel.

 2.Hos synoptikerne (Matteus, Markus og Lukas) presiseres at Jesus faktisk forutsier sin lidelse og død hele tre ganger. Det ser ut som om han taler for døve ører. Men har dette aspektet ved den ventede Messias noe rot i Det Gamle Testamentet?

 3.Har du noen anelse om hvordan muslimene forholder seg til Jesu lidelse og død?

 4.Kan det tenke seg at denne reaksjonen er noe rent menneskelig, at Jesu lidelse og død utfordrer ethvert menneske, også vi som er preget av en kristen tradisjon? Hvordan reagerer nordmenn?


Ressurs til 19.03.2017 Tema: Luk 11,14-28

På Jesu tid var det ikke uvanlig at mennesker opplevde at de ble besatt av onde ånder.
Er dette fortsatt aktuelt?
På hvilke (andre) måter angriper den onde oss, i vår tid?
Hvordan stå i mot og seire?
Se v 23: Hvordan kan vi «samle med Jesus»?

Ressurs til 05.03.2017 Tema: Matt 4,1-11

1.
Matt. 4.1-11.
v. 4. En svensk oversettelse av dette verset lyder : «Bare den som tar imot Guds ord og følger det blir mett.»
Les også Joh. 4.34.
Hvilken mat snakker Jesus om her, og hvordan kan vi oppleve «sult» etter andre ting en vanlig mat?
2.
V. 9-10. Eivind Algrøy (tidligere redaktør for Familie og Medier) har uttalt: «Tilbedelse er kort fortalt å gi Gud oppmerksomhet.»
Med dette utsagnet i tankene, hvilke ting i liver står vi i fare for å gjøre til avguder?
3.
Hva sier teksten om betydningen av å kjenne Guds ord?
Ref. Ef. 6.17

Ressurs til 26.02.2017 Tema: Ut av komfortsonen

*Hva er komfortsone?

*Hvordan ser din komfortsone ut?

*Hva skal til for å ta et nytt steg ut av komfortsonen?

*Hvorfor skal vi gå ut av komfortsonen?


Ressurs til 29.01.2017 Tema: «I den helliges nærhet»

 • Hvorfor er vi som kristne kalt til å være et annerledes Folk?
 • Og hva har det med Guds hellighet å gjøre?
 • Tør vi å tro på hele Gud?
 • Hva gjør vi når vi kjenner oss utfordra til annerledeshet?

 


Ressurs til 22.01.2017 Tema: «Kjenne Jesus»

 1. Hvorfor har vi dette som en del av visjonen vår?
 2. Hva vil det si å kjenne Jesus?
 3. Hvordan kan vi vokse i kjennskap til Jesus?
 4. Får dette konsekvenser for livet vårt?

 


Ressurs til 15.01.2017

 1. Tenker du at det er lett eller vanskelig å «gjøre Ham kjent»?
 2. Tenk litt over hvem som har «gjort Ham kjent» for deg?
 3. Har du noen venner som ikke tror på Jesus?
 4. Hva slags arrangement eller møte kunne du tenke deg å ta med en venn som ikke tror?

Ressurs til 11.12

1. Hvilken bibelsk tanke kan understøtte verdien «involvering»?

2.Hvordan kan medlemmer få eierskap til sin menighet/forsamling?

3.Hvilke positive effekter kan verdien «eierskap og involvering» gi for en menighet/forsamling?


Ressurs til 04.12

1. Paulus understreker at han er apostel. Hvorfor? Se Gal 1 og Luk 10,16
2. Hva er forskjellen mellom sann og falsk profeti? Se Jer 23,16-18
3. Hvorfor er tilliten til Bibelen som Guds ord så viktig?

 

Ressurs til 13.11

 1. Hvorfor verdien «Se og bli sett?»
 2. Hva gjør det med deg når noen ser deg?
 3. Hvordan så Jesus menneskene rundt seg i følge Bibelen?
 4. Hvordan er du med på å se andre i vårt felleskap på bedehuset?

 

Ressurs til 25.09

 1. Reflekter rundt begrepet fundament og fundamentalisme
 2. Hva betyr det å ha Bibelen som fundament?
 3. Mange ulike kirker/kirkesamfunn vil si at de har Bibelen som fundament. Hvorfor er det da så store forskjeller mellom sannhetsoppfatninger?
 4. Hvilke konsekvenser får det for en forsamling at den har Bibelen som fundament?
 5. Hvilke utfordringer i mitt liv gir det at jeg sier at jeg vil ha Bibelen som fundament?

Ressurs til 11.09:

1). Hva er tro på Jesus?
2). Hvordan ser et verdslig menneske på døden?
3). Hva betyr oppstandelsen for oss kristne?

 Ressurs til 28.08:
 1. Hva betyr det at vi vil være et Jesusnært fellesskap?
 2. Hva vil det si å leve Jesus nært?
 3. Hva betyr dette i min hverdag? Får det noen konsekvenser?

Ressurs til 21.08 :

1) Hvordan ser jeg Gud? Hva bestemmer mitt bilde av Gud?
2) Hva betyr det å ha sin identitet i Gud? Hvordan ser det ut i mitt liv?
3) Hva hindrer meg fra å ha min identitet/min trygghet/min fred i Gud?